Header & Footer trong Microsoft Word

Microsoft Word 2016

5.0 (2 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 17:38 22-10-2021 85.800 lượt xem 1 bình luận
Tác giả/Dịch giả: Kteam
Học nhanh

Danh sách bài học

Header & Footer trong Microsoft Word

Header là phần đầu trang văn bản khi bạn chèn Header thì tất cả trang của bạn đều hiền đầu trang giống nhau. Khi đọc một giáo trình bạn thường thấy dòng chữ được biên soạn bởi ai đó trên mỗi đầu trang. Ví dụ ở đây là Tài liệu được biên soạn bởi HowKTeam.com.

Giới thiệu phần header trong văn bản

Footer giống như Header nhưng ở cuối mỗi trang. Ví dụ Footer sau có đánh số trang.

 Giới thiệu phần footer trong văn bản

Header hay Footer đều có thể chèn số trang hiện tại và ngày tháng hiện tại, tên văn bản, đường dẫn của văn bản vào mỗi trang của văn bản. Xem hết bài này để biết chèn các đối tượng trên như thế nào.
Header hay Footer cũng giống như văn bản bình thường nên bạn có thể thao tác định dạng với nó như định dạng văn bản bình thường ở bài Thao tác với văn bản ở Microsoft Word đến bài Sao chép, xóa bỏ định dạng, undo & redo trong Microsoft Word.

Nội Dung Chính

 • Chèn và chỉnh sửa Header và Footer.
 • Chèn số trang.
 • Chèn thời gian, tên văn bản, đường dẫn của văn bản.
 • Header và Footer theo trang chẵn lẽ.

Chèn Header

Trong văn bản của bạn chọn Insert > Header >Chọn một trong các kiểu sau (vùng màu xanh).

 • Ví dụ ở đây chọn Blank để chèn Header trống.

Thao tác với chức năng Bank để chèn Header trống

 • Kết quả Header được chèn với nội dung trống và có chữ [Type here] - nhập nội dung tại đây.

Kết quả sau khi thao tác với chức năng Bank để chèn Header trống

 • Ví dụ nhập nội dung sau: HowKTeam.com, và kết quả là:

Kết quả sau khi thao tác thêm nội dung Header

        - Khi nhập nội dung cho Header phần nội dung chính của văn bản sẽ làm mờ đi.

Đóng Header

Đóng Header ở đây là thoát khỏi chế độ nhập nội dung cho Header và quay lại chế độ soạn văn bản bình thường.

 • Chọn Header & Footer tools >Design > Chọn Close Header & Footer để đóng.

        - Có thể nhấp đúp chuột vào phần nội dung chính của văn bản hoặc nhấn phím Esc.

Thao tác với chức năng Close Header & Footer để đóng Header

 • Kết quả: phần Header bị làm mờ.

Kết quả sau khi thao tác với chức năng Close Header & Footer để đóng Header

Chỉnh Sửa Header

Sau khi đóng Header bạn muốn chỉnh sửa lại Header thì làm như sau:

 • Chọn Insert >Header >Edit Header.

        - Có thể nhấn đúp chuột vào phần đầu trang để chỉnh sửa Header.

Định vị và thao tác với chức năng Edit Header để chỉnh sửa Header

 • Kết quả:

Kết quả sau khi thao tác với chức năng Edit Header để chỉnh sửa Header

Chèn Footer

Tương tự Header, Footer nằm ở cuối trang.

 • Để chèn Footer bạn chọn Insert >Footer >Chọn một trong các kiểu trong danh sách đổ xuống.

        - Ví dụ ở đây chọn Blank – Footer trống.

Định vị và thao tác với chức năng Blank - Footer để chèn Footer

 • Kết quả:

        - [Type here] – nhập nội dung tại đây.

Kết quả sau khi thao tác với chức năng Blank - Footer để chèn Footer

        - Ví dụ nhập nội dung sau: MS Word, và kết quả là:

Kết quả sau khi thao tác nhập nội dung Footer

Đóng Footer

Tương tự Header bạn đóng Footer bằng cách nhấn vào Close Header & Footer trên thanh Ribbon để đóng

 • Hoặc có thể nhấn phím Esc để thoát cũng như nhấp đúp chuột vào phần nội dung chính.

Kết quả phần Footer bị làm mờ.

Kết quả sau khi thao tác với chức năng Close Header & Footer để chèn Footer

Chỉnh sửa Footer

Tương tự Header, chỉnh sửa Footer bằng cách chọn Insert >Footer >Edit Footer để chỉnh sửa Footer

 • Hoặc có thể nhấn đúp chuột vào phần cuối của trang văn bản để chỉnh sửa.

Định vị và thao tác với chức năng Edit Footer

Kết quả là:

Kết quả sau khi thao tácchỉnh sửa Footer

Chèn Số Trang

Để người đọc dễ theo dõi số trang của văn bản bạn cần chèn số trang vào Header hay Footer.

Để chèn số trang bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn Insert >Page Number > Chọn một trong các lựa chọn trong danh sách đổ xuống.

        - Top of Page: chèn vào đầu trang (chèn vào Header).
        - Bottom of Page: Chèn vào cuối trang (chèn vào Footer).

Định vị và thao tác với chức năng Page Number để chèn số trang

 • Ví dụ ở đây chọn Bottom of Page đễ chèn vào Footer.

        - Chọn một trong các lựa chọn trong danh sách đỗ xuống.
        - Ví dụ ở đây chọn Plain Number 3 – đánh số trang bên phải Footer.
        - Mọi lựa chọn đề có hình minh họa trong mỗi lựa chọn.

Định vị và thao tác với chức năng Page Number - Plain Number để chèn số trang bên phải Footer

 • Kết quả: số trang đã chèn vào Footer.

Kết quả sau khi thao tác với chức năng Page Number - Plain Number để chèn số trang bên phải Footer

Chèn Số Trang Tại Vị Trí Tùy Ý

Ví dụ bạn muốn chèn số trang như thế này: trang 1, trang 2, trang 3,… cách sau đây sẽ giúp bạn làm điều đó.

 • Bước 1: Bạn tạo một Footer hay Header có nội dung như sau:

Ví dụ chèn số trang vị trí tùy ý

 • Bước 2: Chọn Header & Footer tools >Design > Page Number >Current Position >Plain Number.

Định vị thao tác với chức năng Plain Number - Current Position

 • Kết quả:

Kết quả sau khi thao tác với chức năng Plain Number - Current Position

Đánh Số Trang Bắt Đầu Với Số Khác 1

Vì một lí do nào đó bạn muốn đánh sô trang bắt đầu từ 2 hay 3,…

 • Bước 1: Ở chỉnh sửa Header hay Footer có đánh số trang.
 • Bước 2: Nhấn chuột phải vào số trang đã chèn > Chọn Format Page Numbers…

Định vị thao tác với chức năng Format Page Numbers

 • Bước 3: Tại hộp thoại Page Number Format, chọn Start at >Nhập số bắt đầu tại ô Start at.

Thao tác với thông số thiết lập trong hộp thoại Page Number Format

 • Bước 4: Chọn OK và kết quả là:

Kết quả sau khi thao tác với thông số thiết lập trong hộp thoại Page Number Format

Chèn Thời Gian

Để người đọc theo dõi được văn bản tạo khi nào bạn cần chèn thời gian hiện tại vào văn bản.

 • Bước 1: Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn.

Thao tác đặt con trỏ chuột tại vùng cần chèn

 • Bước 2: Chọn Header & Footer tools >Design > Date & Time.

Định vị thao tác chức năng Date & Time để thêm thời gian

 • Bước 3: Chọn một trong các kiểu thời gian ở hộp thoại sau:

Thao tác chọn kiểu thời gian hiển thị

 • Bước 4: Chọn OK để chèn và kết quả là:

Kết quả thao tác chọn kiểu thời gian hiển thị

Chèn Tên Văn Bản

 • Bước 1: Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn tên văn bản.

Thao tác đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí cần chèn tên

 • Bước 2: Chọn Header & Footer tools >Design > Document Info >File Name.

Định vị và thao tác với chức năng File Name

 • Kết quả:

Kết quả sau khi thao tác với chức năng File Name

Chèn Đường Dẫn Văn Bản

Để người đọc biết được văn bản đang đọc được chứa ở đâu trong bộ nhớ máy, bạn cần chèn đường dẫn vào Header hay Footer.

 • Bước 1: Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn.

Thao tác định vị con trỏ tại vị trí cần chèn đường dẫn

 • Bước 2: Chọn Header & Footer tools >Design > Document info >File Path.

Định vị và thao tác với chức năng File Path

 • Kết quả:

Kết quả sau khi thao tác với chức năng File Path

Không Áp Dung Header & Footer Cho Trang Đầu Tiên

Như tiêu đề đã nói việc không áp dung Header hay Footer cho trang đầu tiên áp dụng cho trang bìa có thiết kế riêng, không có phần Header hay Footer.

Để làm việc đó bạn làm như sau:

 • Bước 1: Mở chỉnh sửa Header hay Footer.
 • Bước 2: Chọn Header & Footer tools >Design >Đánh dấu ô Different Firt Page.

Định vị và thao tác với chức năng Different Firt Page để không áp dụng Header và Footer cho trang đầu tiên

 • Kết quả:

Kết quả sau khi thao tác với chức năng Different Firt Page để không áp dụng Header và Footer cho trang đầu tiên

Trang Chẵn Lẻ

Trang chẵn lẻ là việc áp dụng Header và Footer cho trang chẵn khác trang lẻ (khác nhau về nội dung).

Việc đánh trang chẵn lẻ này áp dụng cho việc đóng tập khi in hai mặt, ví dụ trang chẵn có lề đóng tập là lề trái còn trang lẻ có lề đóng tập là lề phải, nếu không áp dung trang chẵn lẻ nội dung của phần Header và Footer trên trang chẵn hay trang lẻ có thể bị che bởi phần đóng tập.

Để áp dụng trang chẵn lẻ bạn làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Mở chỉnh sửa Header hoặc Footer.
 • Bước 2: Chọn Header & Footer tools >Design >Đánh dấu ô Different Odd & Even Pages.

Định vị và thao tác với chức năng Different Odd & Even Page để tùy chỉnh header và footer cho các trang số chẳn và lẻ

 • Chọn trang lẻ và chỉnh sửa theo ý của bạn.

Thao tác với chức năng Different Odd & Even Page để tùy chỉnh header và footer cho các trang số lẻ

 • Chọn trang chẵn và chỉnh sửa theo ý bạn.

Thao tác với chức năng Different Odd & Even Page để tùy chỉnh header và footer cho các trang số chẳn

Kết

 • Qua bài này bạn đã biết về việc dùng Header & Footer như thế nào rồi.
 • Bài sau sẽ là Chèn Text Box trong Microsoft Word.
 • Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Header & Footer trong Microsoft Word dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên likeshare để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Microsoft Word 2016

Cùng Kteam tìm hiểu cách định dạng văn bản, lưu và chia sẻ tài liệu, sửa đổi khoảng cách dòng và đoạn, sử dụng bảng và cột và nhiều điều thú vị khác với các văn bản của bạn

Đánh giá

Thien Tran đã đánh giá 11:49 04-11-2021

huynh140 đã đánh giá 19:23 24-07-2021

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Thien Tran đã bình luận 11:49 04-11-2021

Bài viết trong đó hay quá anh ơi, em phải stop lại liên tục để đọc. respect anh !!!

Không có video.