Shape - Hình vẽ trong Microsoft Word

Microsoft Word 2016

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 17:18 21-10-2021 104.270 lượt xem 0 bình luận
Tác giả/Dịch giả: Kteam
Học nhanh

Danh sách bài học

Shape - Hình vẽ trong Microsoft Word

Ví dụ có các hình sau đây trong văn bản.

Mẫu các hình shape

Làm sao để văn bản có được các hình như trên, Microsoft Word cung cấp một tính năng đó là vẽ hình để có được các hình như trên.

Trước khi xem bài này bạn cần xen bài Table - Bảng biểu trong Microsoft Word để biết chi tiết và thao tác thành thạo các thao tác ở bài này hơn.

Nội Dung Chính

 • Vẽ hình.
 • Thêm văn bản vào trong hình.

        - Chữ nghệ thuật.
        - Chiều văn bản.
        - Căn lề văn bản.

 • Kiểu hình vẽ.
 • Các thao tác như chọn hình, xoay hình, thay đổi kích thước, xóa hình vẽ, đưa về trước/sau,… giống như thao tác với hình ở bài 23.

1. Vẽ Hình

Bước 1: Chọn Insert >Shape >Chọn một trong các hình trong vùng màu xanh.

 • Ví dụ ở đây chọn hình chữ nhật.

Định vị và thao tác với chức năng Shape

 • Nhấn giữ chuột trái trên vùng văn bản (vị trí đầu hình) và kéo thả đến vị cuối hình ta được.

Kết quả sau khi thao tác và kéo thả chuột với hình shape đã chọn

Vậy là ta được hình chữ nhật như ở trên.

1.1. Vẽ Hình Đôi Xứng

Nhấn giữ phím Shift khi vẽ hình. Dùng để vẽ hình tròn, hình vuông (các hình đối xứng).

Thao tác với phím shift khi vễ hình vuông đối xứng

Ví dụ vẽ hình tròn sau đây, chọn hình Oval để vẽ.

Thao tác chọn hình Oval từ chức năng Shapes

 • Nhấn gữi phím Shift và vẽ hình.

Thao tác với phím shift khi vễ hình oval đối xứng

1.2. Vẽ Hình Từ Tâm

Nhấn giữ phím Ctrl Khi vẽ.

Nhấn giữ chuột trái tại vị trí cần vẽ từ tâm, kéo thả chuột đến vị trí cuối hình.

Thao tác với phím Crtl khi vễ hình từ tâm

2. Thêm Văn Bản Vào Hình

Như tiêu đề đã nói thêm văn bản vào hình là chèn một đoạn văn bản vào hình bạn đã vẽ ở trên. Ví dụ ta có hình với văn bản như sau.

Hình mẫu khi thêm văn bản

Ta thấy hình chữ nhật ở trên chứa nội dung là HowKTeam.com.

Vậy làm sao để thêm được văn bản vào hình vẽ, hãy làm theo cách sau:

 • Bước 1: Nhấn chuột phải vào hình cần thêm văn bản.
 • Bước 2: Chọn Add Text.

Thao tác với chức năng Add Text khi nhấn chuột phải tại hình Shape

 • Hình vẽ xuất hiện con trỏ soạn thảo, bắt đầu soạn nội dung.

Thao tác xác định con trỏ văn bản từ hình shape

        - Ví dụ ở đây nhập HowKTeam.com khi con trỏ soạn thảo xuất hiện. Và kết quả là:

Kết quả sau khi nhập văn bản

Như vậy là bạn đã có thể chèn văn bản vào một hình vẽ.

3. Kiểu Chữ Nghệ Thuật

Ở tên ta đã biết cách chèn văn bản vào hình nhưng văn bản đó quá bình thường không gây nội bật nội dung vậy sau đây là thao tác thay đổi chữ nghệ thuật cho nội dung trong hình vẽ.

Các bước sau đây sẽ giới thiệu về chữ nghệ thuật trong hình vẽ.

 • Bước 1: Chọn hình và chọn văn bản đã thêm vào hình (bôi đen).

Thao tác chọn văn bản đã thêm vào hình

 • Bước 2: Chọn Format >WordArt Styles (dấu mở rộng)

Định vị và thao tác với chức năng WordArtStyles

 • Chọn một trong các kiểu chữ nghệ thuật sau:

        - Ví dụ chọn kiểu chữ bên dưới:

Thao tác chọn kiểu chữ mong muốn

 • Kết quả là:

 Kết quả sau khi chọn kiểu chữ

3.1. Màu Chữ

 • Bước 1:Chọn văn bản ở trong hình vẽ (bôi đen).

 Thao tác chọn văn bản đã thêm vào hình cần đổi màu

 • Bước 2: Chọn Format >Text Fill >Chọn màu chữ trong vùng màu xanh.

        - Ví dụ ở đây chọn màu đỏ.
        - Lưu ý chọn màu chữ tạo độ tương phản cao với màu nền của hình vẽ để dễ đọc nội dung bên trong hình vẽ.

Định vị và thao tác với chức năng Text Fill

 • Kết quả là:

Kết quả sau khi thao tác chọn màu với chức năng Text Fill

3.2. Màu Viền Chữ

Màu viền chữ là màu bao quanh chữ được chọn.

 • Bước 1: Chọn văn bản trong hình vẽ.

 Thao tác chọn văn bản đã thêm vào hình cần đổi màu viền chữ

 • Bước 2: Chọn Format >Text Outline >Chọn màu viền chữ tại vùng màu xanh.

        - Ví dụ ở đây chọn màu đỏ.

Định vị và thao tác với chức năng Text Outline

 • Kết quả là:

Kết quả sau khi thao tác với chức năng Text Outline

3.3. Hiệu Ứng Biến Đổi Chữ

Hiệu ứng biến đổi chữ là hiệu ứng biến đổi chữ cong, chữ to dần hay nhỏ dần,…

Ví dụ chữ sau đây:

 • Chữ HowKTeam.com được phóng to dần đến giữa và thu nhỏ dần đến cuối.

Hình mẫu chữ bị biến đổi trong hình vẽ

Các bước sau đây sẽ làm việc đó:

 • Bước 1: Chọn hình chứa văn bản cần thay đổi hiệu ứng.

Thao tác chọn hình cần thay đổi hiệu ứng kiểu chữ

 • Bước 2: Chọn Format >Text Effects >Transform >Chọn một trong các hiệu ứng trong vùng màu lục.

        - Ví dụ ở đây chọn kiểu bên dưới và kết quả như hình đầu mục này.
        - Chọn No Transform để không áp dụng hiệu ứng, đưa văn bản về bình thường.

Định vị và thao tác với chức năng Transform trong Text Effects

4. Chiều Văn Bản

Chiều văn bản là chiều của văn bản trong hình vẽ như chiều từ trái sang phải (như văn bản bình thường), chiều từ dưới lên trên hay chiều từ trên xuống dưới. Để thay đổi chiều văn bản bạn làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Chọn hình có văn bản cần thay đổi chiều.

 Thao tác chọn hình có văn bản cần thay đổi chiều

 • Bước 2: Chọn Format >Text Direction >Chọn một trong các hướng sau.

        - Mặc định chọn Horizontal – nằm ngang chiều từ trái sang phải.
        - Ví dụ ở đây chọn Rotate all text 90o – xoay 90 độ để văn bản hướng từ trên xuống.
        - Các mẫu đều có hình minh họa.

Định vị và thao tác với chức năng Text Directions

 • Kết quả:

Kết quả sau khi thao tác với chức năng Text Directions

5. Căn Lề Văn Bản Trong Hình

Căn lề văn bản ở đây là căn lề văn bản trong hình nằm ở giữa (được chọn mặc định), nằm trên cùng hay nằm dưới cùng. Để căn lề làm theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Chọn hình chứa văn bản cần căn lề.

Thao tác chọn hình chứa văn bản cần căn lề

 • Chọn Format >Align Text >Chọn một trong các lựa chọn căn lề sau:

        - Top: căn lề trên cùng, được chọn ở ví dụ này.
        - Middle: ở giữa (được chọn mặc định).
        - Bottom: căn lề dưới cùng, có hình mô tả bên trái.

Định vị và thao tác với chức năng Align Text

 • Kết quả:

Kết quả sau khi thao tác với chức năng Text Fill

6. Kiểu Hình Vẽ

Kiểu hình vẽ ở đây là màu nền hình, màu đường viền của hình, màu chữ của hình.

Các bước sau đây sẽ giúp bạn áp dụng kiểu hình cho hình của bạn.

 • Bước 1: Chọn hình.

Thao tác chọn hình cần thay đổi kiểu

 • Bước 2: Chọn Format >Shape Style >Chọn dấu mở rộng.

Định vị và thao tác với chức năng Shape Style

 • Bước 3: Chọn kiểu hình vẽ trong danh sách đổ xuống.

        - Ví dụ chọn kiểu như hình dưới đây.

Chọn kiểu hình cần thay đổi từ chức năng Shape Style

 • Kết quả:

Kết quả sau khi chọn kiểu hình từ chức năng Shape Style

6.1. Màu Nền Hình Vẽ

 • Bước 1: Chọn hình cần thay màu nền.

Thao tác chọn hình cần thay màu nền

 • Bước 2: Chọn Format >Shape Fill >Chọn màu tại vùng màu xanh.

        - Ví dụ ở đây chọn màu vàng và kết quả như trong hình.
        - Lưu ý chọn màu tạo độ tương phản cao với màu chữ đễ dễ đọc nội dung bên trong.

Định vị và thao tác với chức năng Shape Fill

        - Chọn No Fill để hình không có nền, có thể thấy nội dung bên dưới hình vẽ.

Kết quả sau khi chọn mục No Fill từ Shape Fill

6.2. Màu Viền Hình Vẽ

 • Bước 1: Chọn hình cần thay đổi màu viền.

Thao tác chọn hình cần thay đổi màu viền

 • Bước 2: Chọn Format >Shape Outline >Chọn màu viền tại vùng màu xanh.

        - Ví dụ ở đây chọn màu đỏ và xem kết quả trong hình.

Định vị và thao tác với chức năng Shape Outline

Tham khảo các thao tác khác tương tự hình ảnh ở bài Table - Bảng biểu trong Microsoft Word để biết chi tiết hơn về định dạng hình vẽ ở bài này.

Kết

 • Vậy phần hình vẽ đã xong, qua bài này bạn có thể thao tác chèn hình vẽ và thao tác định dạng với nó, bạn cần xem bài 23 để thao nhiều hơn với hình vẽ.
 • Bài tiếp theo sẽ là Chart – biểu đồ trong Microsoft Word.
 • Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Shape - Hình vẽ trong Microsoft Word dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên likeshare để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Microsoft Word 2016

Cùng Kteam tìm hiểu cách định dạng văn bản, lưu và chia sẻ tài liệu, sửa đổi khoảng cách dòng và đoạn, sử dụng bảng và cột và nhiều điều thú vị khác với các văn bản của bạn

Đánh giá

huynh140 đã đánh giá 19:20 24-07-2021

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.