Viết hàm nhập từ bàn phím và hiển thị ra màn hình danh sách hai chiều kích thước MxN

Bài tập Python tự luyện

5.0 (3 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 23:27 12-11-2021 7.270 lượt xem 25 bình luận
Tác giả/Dịch giả: HowKteam TrongPhuCBL49
Học nhanh

Danh sách bài học

Viết hàm nhập từ bàn phím và hiển thị ra màn hình danh sách hai chiều kích thước MxN

Bài toán cần xử lý

Viết hàm nhập từ bàn phím và hiển thị ra màn hình danh sách hai chiều kích thước MxN.


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Hàm trong Python
 • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)
 • Các phương thức xử lý List trong Python:
 • split()
 • len()
 • Unpacking arguments

Định dạng đầu vào

Gồm hai dòng:

 • Dòng đầu tiên chứa hai giá trị M, N cách nhau bởi khoảng trắng.
 • M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa N phần tử, các phần tử cách nhau bởi khoảng trắng

Định dạng đầu ra

Gồm M dòng, mỗi dòng hiển thị N phần tử của danh sách hai chiều. Các phần tử cách nhau bởi khoảng trắng.

Lưu ý:  Nếu M, N nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì xuất thông báo: Vui long nhap kich thuoc danh sach la so nguyen duong.

               Nếu danh sách hai chiều nhập vào không đúng kích thước MxN thì xuất thông báo: Danh sach hai chieu khong dung kich thuoc!

               Nếu input nằm ngoài định dạng đầu vào thì xuất thông báo: Dinh dang dau vao khong hop le!


Ví dụ

 • Input 1:
3 4
1 2 3 4
nam sau bay tam
9 muoi 11 12
 • Output 1:
1 2 3 4
nam sau bay tam
9 muoi 11 12
 • Input 2:
1 1
Kteam
 • Output 2:
Kteam
 • Input 3:
-5 0
 • Output 3:
Vui long nhap kich thuoc danh sach la so nguyen duong!
 • Input 4:
3 2
1 hai 
1 2 ba
 • Output 4:
Danh sach hai chieu khong dung kich thuoc da khai bao!
 • Input 5:
4 5 Kteam
 • Output 5:
Dinh dang dau vao khong hop le!

Gợi ý

 • Định nghĩa hàm nhap_danh_sach với tham số là hai số nguyên dương M, N
 • Khởi tạo danh sách rỗng
 • Sử dụng vòng lặp for lặp lại M lần để nhập M hàng từ bàn phím
  • Dùng hàm input() và hàm split() để nhập từng hàng từ bàn phím và cắt chúng thành list các phần tử
  • Sử dụng câu lệnh rẽ nhánh và hàm len() để kiểm tra hàng có đúng N phần tử hay không.
   • Nếu không thì trả về giá trị None và kết thúc hàm.
   • Nếu có thì dùng hàm append() để thêm hàng vào danh sách hai chiều
 • Trả về danh sách hai chiều
 • Định nghĩa hàm in_danh_sach với tham số là một danh sách hai chiều:
 • Sử dụng vòng lặp for để duyệt các hàng của danh sách.
 • Sử dụng kỹ thuật Unpacking arguments để hiển thị từng hàng ra màn hình theo định dạng đầu ra yêu cầu
 • Sử dụng cấu trúc Xử lý ngoại lệ để xử lý các trường hợp gây ra lỗi khi ép kiểu dữ liệu
 • Đặt chương trình trong khối try.
 • Dùng hàm input(), split(), map() và int() để nhập kích thước M, N của danh sách hai chiều và ép kiểu dữ liệu sang số nguyên.
 • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh để kiểm tra xem M, N có là số nguyên dương hay không. Xuất thông báo lỗi nếu có.
 • Gọi hàm nhap_danh_sach, in_danh_sach và truyền vào các tham số cần thiết.
 • Lỗi sẽ phát sinh ở lệnh ép kiểu nếu định dạng đầu vào không hợp lệ. Dùng lệnh except để bắt lỗi:
 • Dùng hàm print() hiển thị thông báo lỗi ra màn hình.

Code mẫu

def nhan_hai_danh_sach(danhSach1, danhSach2):
  #Su dung Comprehension va ham zip() de ghep 2 chuoi
  dsKetQua = [so1*so2 for so1, so2 in zip(danhSach1, danhSach2[::-1])]

  # for so1, so2 in zip(danhSach1, danhSach2[::-1]):
  #   dsKetQua.append(so1*so2)
  return dsKetQua


#Nhap danh sach tu ban phim
danhSach1 = input().split()
danhSach2 = input().split()
#Kiem tra xem danh sach co rong hay khong
if len(danhSach1) != len(danhSach2):
  print("Vui long nhap hai danh sach cung kich thuoc!")
else:
  #Khoi lenh co the phat sinh loi
  try:
    #Ep kieu du lieu sang so thuc
    danhSach1 = list(map(float, danhSach1))
    danhSach2 = list(map(float, danhSach2))
    #Goi thuc thi ham va truyen tham so cho ham
    dsKetQua = nhan_hai_danh_sach(danhSach1, danhSach2)
    #Unpacking arguments
    print(*dsKetQua)

  #Khoi lenh duoc thuc thi khi loi xay ra
  except:
    print("Vui long nhap cac phan tu la so thuc!")

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết hàm nhập từ bàn phím và hiển thị ra màn hình danh sách hai chiều kích thước MxN. Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách VIẾT HÀM TRẢ VỀ DANH SÁCH CÁC PHẦN TỬ CÓ ĐỘ DÀI LỚN NHẤT CỦA MỖI HÀM. (THAM SỐ LÀ DANH SÁCH HAI CHIỀU MxN).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả


Có niềm đam mê với thuật toán và tư duy logic. Là người cầu toàn, thích lập kế hoạch và tối ưu mọi vấn đề trong cuộc sống. Mong muốn luôn sống vui vẻ yêu đời =))) không bon chen.

Sở thích cá nhân: Đàn ca nhảy múa và đi du lịch.

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

TankAnk đã đánh giá 08:14 27-09-2021

Thế vũ đã đánh giá 21:39 11-06-2021

longhowkt đã đánh giá 20:52 11-06-2021

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
NhuwLikesVeggies đã bình luận 09:49 24-07-2022
def two_dimensional_list(m, n):
  lst = []
  check = True
  for row in range(m):
    row = input()
    lst.append(row)
    if len(row.split()) != n:
      check = False
  if len(lst) < m:
    check = False
  if check == True:
    print("\n".join(lst))
  else:
    print("Danh sách hai chiều không đúng kích thước!")
try:
  m, n = map(int, input().split())
  if m < 0 or n < 0:
    print("Vui lòng nhập số nguyên dương!")
  else:
    two_dimensional_list(m, n)
except:
  print("Định dạng đầu vào không hợp lệ!")

 

Thanh Tuấn đã bình luận 09:48 16-07-2022

ad làm code đi ạ e chưa đc tường minh bài này

ntnhan.0705 đã bình luận 00:08 12-10-2021
def input_mi_ni():
  while True:
    try:
      s = input('Nhập mi và ni:')
      mi,ni = map(int,s.split())
      assert mi > 0 and ni > 0
      return mi,ni
    except AssertionError:
      print ('Dữ liệu mi và ni phải là 2 số nguyên dương')
    except ValueError:
      print ('Dữ liệu mi và ni phải là 2 số nguyên')

def xu_ly(mi,ni):
  lts = []
  for i in range (mi):
    while True:
      miData = input('Nhập data m{}:'.format(i+1)).split()
      if len(miData) != ni:
        print ('dữ liệu m{} cần {} đối tượng'.format(i+1,ni))
      else:
        lts.append(miData)
        break
  return lts
  
if __name__ == '__main__':
  mi,ni = input_mi_ni()
  lts = xu_ly(mi,ni)
  for i in range (mi):
    print(*lts[i])

#3 4
#1 2 3 4
#nam sau bay tam
#9 muoi 11 12

 

Mai Anh Tài đã bình luận 10:02 23-09-2021
def matrix(m,n):# 3x4
  s = []
  for i in range(m):# 0 1 2
    nhap_list = input('nhap hang {}: '.format(i+1)).split()
    if len(nhap_list) != n:
      print('nhap sai so phan tu cua hang!')
      break
    else:
      s.append(nhap_list)
  return s
def in_ds(m,n):
  for j in matrix(m,n):
    print(max(j))
ds_dauvao = input('nhap m va m: ').split()
if len(ds_dauvao) == 0:
  print('ds rong!')
elif len(ds_dauvao) != 2:
  print('nhap 2 so nguyen!')
else:
  try:
    m,n = map(int,ds_dauvao)
    assert m > 0 or n > 0
    in_ds(m,n)
  except AssertionError:
    print('m va n phai lon hon 0')  
  except ValueError:
    print('m,n phai la so nguyen duong!')

 

lechanhdai đã bình luận 18:30 19-09-2021
def inputt():
  kt = False
  try:
    global M, N
    M, N = map(int,input('Nhập số dòng của mảng 2 chiều: ').split())
    kt = True
  except:
    print('Dữ liệu đầu vào không hợp lệ.')
  if kt:
    return M, N
  
def nhap_mang_2_chieu():
  inputt()
  kq = []
  for i in range(1, M + 1):
    lst = input(f'Nhập lst {i}: ').split()
    if len(lst) == N:
      kq.append(lst)
  return kq
     
def in_mang():
  kq = nhap_mang_2_chieu()
  if len(kq) == M:
    for value in kq:
      print(*value)
  else:
    print('Mảng 2 chiều không đúng kích thước.')
  
in_mang()
  

 

Không có video.