TrongPhuCBL49

Software Engineer

Về tôi

Có niềm đam mê với thuật toán và tư duy logic. Là người cầu toàn, thích lập kế hoạch và tối ưu mọi vấn đề trong cuộc sống. Mong muốn luôn sống vui vẻ yêu đời =))) không bon chen.

Sở thích cá nhân: Đàn ca nhảy múa và đi du lịch.

Thống kê

0 điểm uy tín
3.777 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 24/07/2024 11:31:14 AM
Tham gia 28/08/2019 5:46:39 PM