Phạm Tấn Thành

Sale, Marketing, Real estate broker, Repair Laptop, Camera tech at Palexy

Về tôi

Thích nghe nhạc, làm những việc vì cộng đồng :) Bán linh kiện vi tính tại Kteam Technology Solutions

Nam
08/05/1996
Tiền Giang

Thống kê

0 điểm uy tín
3.502 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 25/09/2022 2:06:57 PM
Tham gia 05/05/2017 8:55:40 AM