Tài trợ

Hỗ trợ để Kteam có thể xây dựng nhiều khóa học hơn.

Kteam muốn cảm ơn những người đã ủng hộ Kteam và những người đã đồng hành cùng Kteam xây dựng một cộng đồng giáo dục miễn phí.
Đặc biệt, Kteam xin gửi lời cảm ơn đến các cá nhân, tổ chức sau đây:

Tài trợ

Hỗ trợ chúng tôi để cùng xây dựng một nền GIÁO DỤC MIỄN PHÍ cho bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào.
Hoặc tham gia vào đội ngủ giảng viên, công tác viên, tình nguyện viên của chúng tôi.

Tài trợ