Him98

freelancer

Về tôi

nhảy việc lung tung nên gì cũng biết tý chứ chả giỏi gì

Nam
05/09/1998
Tien Loc, Cat Hai, Hai Phong

Thống kê

0 điểm uy tín
532 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 24/05/2024 1:41:43 AM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM