AmazingH

Sinh viên

Về tôi
Dần học hỏi để dần hoàn thiện bản thân :)
Nam
17/11/1998
An Linh, Phú Giáo, Bình Dương

Thống kê

0 điểm uy tín
483 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 20/02/2024 11:13:24 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM