Rot4tion

học lớm từ YTB Kteam

Về tôi

Toàn bộ kiến thức tôi điều học trên mạng căn bản thì YTB HowKteam, gặp lỗi thì stackoverflow, HowKteam.vn.

Mê lập trình, nghiện game, thích hack tìm lỗi và lập trình thêm tiện ích cho game.

Thích chia sẻ kiến thức và coi đây như là cách trả ơn internet vì những kiến thức miễn phí mình đã nhận được từ việc chia sẻ kiến thức của những người khác.

đoán xem

Thống kê

0 điểm uy tín
912 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 23/05/2024 4:09:56 PM
Tham gia 21/09/2020 9:35:22 AM