Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Tạo mới sessionid sau khi đăng nhập bằng abandon()

22:23 04-04-2017 689 lượt xem 1 bình luận

Em đang học lập trình an toàn thì có một yêu cầu như sau: sau khi đăng nhập thành công thì khởi tạo một sessionID mới. Em dùng Session.Abandon() ngay sau khi đăng nhập thành công để hủy sessionid cũ và tạo mới. Sau đó em có ghi các thông tin của user vào session để dùng khi phân quyền. tuy nhiên khi em check session để phân quyền thì session bị null.
Tóm lại mong mọi người chỉ em cách sử dụng Session.Abandon() hủy sessionid cũ và tạo sessionid mới,sau đó vẫn gán dữ liệu cho session bình thường được.Em cảm ơn

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Phạm Tấn Thành Moderator đã bình luận 23:42 04-04-2017

Bạn cứ lưu tiếp thông tin mới vào Session đi. Lúc logout thì bạn destroy các session đó bằng lệnh Session.Abadon() hoặc clear các value của Session bằng lệnh Session.Clear(); p/s: mình cũng là newbie.

Câu hỏi mới nhất