Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Đổi giây ra giờ phút giây

17:00 09-10-2023 635 lượt xem 2 bình luận

Dạ cho em hỏi bài chuyển đổi từ giây sang ( hh : mm : ss ) thì em cần thêm gì để output của em phải là 2 số vậy ạ. VD như là 00:09:26 ạ. Em xin cảm ơn

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Rot4tion đã bình luận 17:27 09-10-2023
int totalSeconds = 926; // Ví dụ: tổng số giây cần chuyển đổi

int hours = totalSeconds / 3600;
int minutes = (totalSeconds % 3600) / 60;
int seconds = totalSeconds % 60;

string formattedTime = $"{hours:D2}:{minutes:D2}:{seconds:D2}";
Console.WriteLine(formattedTime);

//output 00:15:26

 

Câu hỏi mới nhất