Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Tập 1 - Hướng dẫn cài đặt

Cu Xin đã tạo 10:14 29-09-2021 1.801 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Cài đặt

Khuyến cáo là nên sử dụng pip để cài đặt ChatterBot.

Trong quá trình cài đặt nếu bạn gặp lỗi:

error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with "Microsoft Visual C++ Build Tools"

Hãy xem qua post này.

Hướng dẫn thực tế

Đầu tiên các bạn cần phải cài đặt Python 3.6 (python-3.6.8rc1-amd64). Các bạn tìm đúng bản này cài vào nha, vì với bản đó trên máy Windows10 của mình thì cài được.

https://www.python.org/downloads/windows/

 

Thứ hai, các bạn cần cài trước các thư viện trước khi thực sự cài chatterbot thông qua pip:

  1. tensorflow

  2. numpy

  3. pandas

  4. sklearn

  5. imutils

Cuối cùng là cài chatterbot bằng

pip install chatterbot

Lỗi phát sinh trong lúc training:

Trong lúc training đôi lúc các bạn sẽ gặp lỗi như này, thì đầu tiên các bạn phải cài thư viện spacy (một thư viện xử lý ngôn ngữ). Sau khi cài xong các bạn bật cmd với quyền admin chạy lệnh python -m spacy download en  để cài bộ ngôn ngữ vào thế là xong.

Cài đặt từ PyPi

Nếu bạn mới bắt đầu với ChatterBot, bạn nên cài đặt phiên bản mới nhất của nó từ Python Package Index (PyPi), để cài đặt ChatterBot bằng pip, bạn sử dụng lệnh sau trong Terminal.

pip install chatterbot

Cài đặt từ GitHub

Bạn có thể cài đặt phiên bản development mới nhất của ChatterBot trực tiếp từ GitHub bằng cách sử dụng pip:

pip install git+git://github.com/gunthercox/ChatterBot.git@master

Cài đặt từ Source

1. Tải về bản sao của code trên GitHub. Bạn cần phải cài đặt git để làm điều này.

git clone https://github.com/gunthercox/ChatterBot.git

2. Cài đặt code mà bạn vừa tải bằng cách sử dụng pip

pip install ./ChatterBot

Kiểm tra phiên bản ChatterBot mà bạn vừa cài đặt

Bạn sử dụng lệnh sau để kiểm tra phiên bản của ChatterBot vừa mới cài đặt.

python -m chatterbot --version

Nâng cấp ChatterBot lên phiên bản mới nhất

Giống như bất cứ phần mềm nào, Chatterbot sẽ được cải tiến theo thời gian. Thường thì, bạn không phải thay đổi bất cứ điều gì trong code của mình để hưởng lợi từ phiên bản mới.

Đôi khi, có những thay đổi sẽ yêu cầu sửa đổi code của bạn hoặc sẽ có những thay đổi giúp bạn cải thiện chất lượng code của mình bằng cách sử dụng những tính năng mới.

Để xem một bảng ghi lịch sử thay đổi của ChatterBot, truy cập tab releases trên trang GitHub của ChatterBot.

Sử dụng pip để nâng cấp bản cài đặt ChatterBot hiện có bằng cách thêm tham số -upgrade:

pip install chatterbot --upgrade

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất