Các thành phần giao diện (UI) cơ bản

Khóa học lập trình Android cơ bản

5.0 (4 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 11:34 14-08-2020 80.613 lượt xem 1 bình luận
Tác giả/Dịch giả: Kteam
Học nhanh

Danh sách bài học

Các thành phần giao diện (UI) cơ bản

Dẫn nhập

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về cách debug (gỡ lỗi) chương trình Android bằng Android Studio. Thật ra là cũng chỉ sơ lược được về các lỗi thường gặp và cách xử lý chung nhất mà thôi, còn trong quá trình làm việc sẽ có vô số lỗi mà mình không thể tổng quát hết.

Mà thôi, lần này chúng ta sang bài học mới. Trước khi sang bài mới, đề nghị các bạn chuẩn bị kiểm tra miệng... à quên, kiểm tra mắt: Ở phần kết luận trong bài HƯỚNG DẪN DEBUG CƠ BẢN mình có đề cập đến việc tại sao nút khai báo ở ví dụ phần 2 (gỡ bug) lại không hiển thị.

Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ giải quyết nó. Quẫy thôi!


Nội dung

Để có thể thực hành bài này trôi chảy, các bạn cần phải nắm chắc:

Ngoài ra ở bài này các bạn sẽ được biết về:

 • Các loại "View".
 • Phân biệt giữa "View" và "ViewGroup"
 • Drawable.
 • Themes.
 • Cách lắp các View vào màn hình.

View

View là gì? View đơn giản là một thành phần hiển thị trên màn hình.

 •  Một cái nút (Button) là một View.

Các thành phần giao diện (UI) cơ bản

 • Một cái thanh kéo (SeekBar) cũng là một “View”:

Các thành phần giao diện (UI) cơ bản

Vậy chúng ta có thể phán chắc nịch luôn: Cái gì hiển thị trên màn hình thì nó là View.

Trong Android có rất nhiều loại View, phù hợp nhiều nhu cầu. Bản thân lập trình viên cũng có thể tự tạo ra view của riêng mình bằng cách code các lớp Java extends từ lớp View. Tí nữa ở cuối bài biết đâu sẽ có ví dụ, hí hí.

 Một số loại View tiêu biểu là (mình lấy ví dụ ở bản Android 6.0 mới):

 • TextView: Hiển thị chữ. Có thể thay đổi nội dung chữ, màu sắc, kích cỡ, kiểu đậm/gạch chân,…
 • Button: Nút. Có thể thay đổi độ rộng, cao, màu nền nút, kiểu viền, đổ bóng,…

Các thành phần giao diện (UI) cơ bản

 • Switch: Công tắc. Có 2 chế độ gạt qua gạt lại như chơi điện tử, nhưng mà chỉ trái-phải thôi.

Các thành phần giao diện (UI) cơ bản

 • EditText: Trường nhập văn bản. Là một ô nhập văn bản. Văn bản ở EditText có thể là 1 hay nhiều dòng, có thể cài đặt đầu vào chỉ được nhập số, nhập chữ hay nhập dạng mật khẩu.

Các thành phần giao diện (UI) cơ bản

 • SeekBar: Thanh kéo. Sử dụng khi người dùng muốn thao tác gì đó về biên độ / độ lớn bằng tay.

  Các thành phần giao diện (UI) cơ bản

Các View có những thuộc tính khác nhau, gọi là các attributes.

Ví dụ như EditText thì có attributes là maxLength (số ký tự tối đa) và maxLines (số dòng tối đa). TextView thì có fontSize (cỡ chữ) và inputType (kiểu nhập: số / chữ / email,…).

 Tuy nhiên các View đều có một số attributes chung như: 

 • Layout_width: Độ dài chiều ngang của View. Có thể là con số cụ thể hoặc là wrap_content (Bao đủ nội dung bên trong thì thôi), hay match_parent (bằng với chiều ngang của View chứa nó).
 • Layout_height: Độ dài chiều dọc của View. Có thể là con số cụ thể hoặc là wrap_content (Bao đủ nội dung bên trong thì thôi), hay match_parent (bằng với chiều dọc của View chứa nó).
 • ID: Cái này rất quan trọng, mỗi một View trong một layout đều được gắn với một định danh (id) này để gắn chức năng với code Java ở trong. Sẽ được đề cập kỹ hơn ở phần sau.

ViewGroup    

Về bản chất, Viewgroup cũng là một View (Extends từ class View), nhưng cái khác là nó có thể chứa được các View khác bên trong. 

Các ViewGroup thường sử dụng: 

LinearLayout

Quá nổi tiếng, được sử dụng rất nhiều. Các View con cấp 1 trong Layout này sẽ được sắp xếp chỉ theo 1 hướng: Dọc hoặc ngang (Vertical / Horizontal), chỉ định bằng thuộc tính android:orientation.

Ví dụ:


<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.howkteam.helloworld.MainActivity">

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello K-Team!"/>

  <SeekBar
    style="@style/Widget.AppCompat.SeekBar.Discrete"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:max="10"
    android:progress="3"
    android:id="@+id/seekBar"/>

</LinearLayout>

Ta sẽ được kết quả là một màn hình với một nút và một seekbar trên dưới: 

Các thành phần giao diện (UI) cơ bản

 

Trong LinearLayout nhiều khả năng là bạn sẽ thấy có các thuộc tính sau hay được dùng: 

 • Android:gravity: Căn lề của nội dung của View (hướng nội, giống thuộc tính text-align trong CSS).
 • Android:layout_gravity: Căn lề hướng ngoại, so với ViewGroup chứa nó, giống thuộc tính float trong CSS.
 • Android:layout_weight: Tỉ lệ của view đó so với view mẹ. Mặc đinh view mẹ nếu không đặt thuộc tính weight_sum thì sẽ là 1 và view con sẽ có tỉ lệ nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (chấp nhận số thập phân). 

RelativeLayout

Khác với LinearLayout, RelativeLayout và các Layout con của nó hiển thị bằng các quan hệ với các layout trong cùng một layout mẹ, hoặc với chính layout mẹ. 

 • Vị trí dựa trên quan hệ: layout_above, layout_below, layout_toLeftOf, layout_toRightOf
 • Vị trí dựa trên layout mẹ: android:layout_centerHorizontal, android:layout_centerVertical
 • Căn chỉnh dựa trên quan hệ: layout_alignTop, layout_alignBottom, layout_alignLeft, layout_alignRight, layout_alignBaseline
 • Căn chỉnh dựa trên layout mẹ: layout_alignParentTop, layout_alignParentBottom, layout_alignParentLeft, layout_alignParentRight

 Ví dụ:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content">

<TextView
  android:id="@+id/label"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Email"/>

<EditText
  android:id="@+id/inputEmail"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_below="@id/label"/>

<Button
  android:id="@+id/btnLogin"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_below="@id/inputEmail"
  android:layout_alignParentLeft="true"
  android:layout_marginRight="5dp"
  android:text="Login"/>
</RelativeLayout>

Với đoạn code trên, chúng ta sẽ có: 

 • EditText luôn nằm dưới TextView.
 • Button luôn nằm dưới EditText ID inputEmail và căn bên trái so với layout mẹ là RelativeLayout bao ngoài. 

Tiếp theo, giả sử chúng ta có 2 button với kích cỡ khác nhau như sau do nội dung bên trong hoàn toàn khác:

Các thành phần giao diện (UI) cơ bản

XML Code:

<RelativeLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context=".MainActivity">

  <Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="1245678901234567890"/>

  <Button
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignLeft="@id/button1"
    android:layout_below="@id/button1"
    android:text="CANCEL IT"/>
  
</RelativeLayout>

Để 2 nút này có độ dài ngang bằng nhau, chúng ta sẽ khiến cho nút thứ 2 căn lề phải theo nút thứ nhất bằng cách thêm code vào attributes cho button thứ 2: 

android:layout_alignRight="@id/button1"

 Kết quả là:

 Các thành phần giao diện (UI) cơ bản

Bằng cách này, 2 thành phần sẽ được sắp xếp theo chiều dọc trên dưới, 2 lề trái phải sẽ tự điều chỉnh chiều rộng của 2 Button. 


FrameLayout

FrameLayout là dạng layout rất đơn giản: Tất cả những view nằm trong đều được nhồi nhét phía trong nó. Và nếu bạn cần một layout sắp xếp theo trục tọa độ Z (giống z-index trong CSS) thì đây chính là lựa chọn phù hợp cho bạn.

Ví dụ:

<FrameLayout
  android:id="@+id/frame_layout"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <ImageView
    android:id="@+id/child1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:contentDescription="Image"
    android:src="@mipmap/ic_launcher" />
  <TextView
    android:id="@+id/child2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Child 2"
    android:layout_gravity="top|left" />
  <TextView
    android:id="@+id/child3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Child 3"
    android:layout_gravity="top|right" />
</FrameLayout>

Kết quả: Chúng ta sẽ có một ImageView với kích thước lấp đầy FrameLayout, và 2 TextView đè lên ImageView đó. Và nếu 2 TextView ở trên cùng một vị trí thì TextView có id child3 sẽ đè lên child2.

Các thành phần giao diện (UI) cơ bản


Drawables là gì?

Drawables là…

 • Những dạng file đồ họa 2 chiều mà Android có thể dựng được trên màn hình.
 • Chúng có thể là ảnh PNG, JPG bình thường, đặt trong thư mục /res/drawables của project Android.
 • Drawables cũng có thể là ảnh dạng vector, lưu trong file XML, cũng chứa trong thư mục /res/drawables.

 Thêm vào đó, drawables có các đặc điểm:

 • Trong thư mục /res có các thư mục /drawables với đuôi -mdpi, -hdpi, -xhdpi, -xxhdpi. Các thư mục này chứa các ảnh tương đương với mật độ điểm ảnh của các thiết bị khác nhau.
 • Ảnh dạng 9-patch là dạng ảnh bình thường, nhưng được chỉ định phần nào sẽ không bị kẽo giãn khi trưng lên các màn hình độ phân giải cao hơn so với ảnh.

 Để vô thư mục /drawables của Android, trong Android Studio, các bạn chuột phải vào thư mục res > drawable:

Các thành phần giao diện (UI) cơ bản

Drawable có thể được đặt vào trong màn hình ứng dụng Android rất dễ dàng bằng ImageView hoặc đặt dưới dạng background của một View nào đó.

Để nhập drawable vào project thì rất đơn giản: Chỉ việc copy vào thư mục drawable đã mở ở trên. Android Studio sẽ tự động nhận diện hình và đưa nó vào project:

Các thành phần giao diện (UI) cơ bản

Để sử dụng drawable chúng ta thường gặp 2 dạng:

Với ImageView: Gọi qua tham chiếu @drawable/<tên_file_không_bao_gồm_đuôi> của thuộc tính android:src như sau:

<ImageView
  android:id="@+id/child1"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:contentDescription="@string/app_name"
  android:src="@drawable/hucau" />

 Và ta được:

Các thành phần giao diện (UI) cơ bản

Với background của các View khác: Gọi qua tham chiếu drawable/<tên_file_không_bao_gồm_đuôi> của thuộc tính android:background:

<TextView
  android:textColor="@color/colorAccent"
  android:background="@drawable/hucau"
  android:textSize="50sp"
  android:id="@+id/child2"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Child 2"
  android:layout_gravity="top|start" />

 Lúc này ảnh đã thành nền của TextView và sẽ đi theo TextView đó:

Các thành phần giao diện (UI) cơ bản

 Xét về các loại drawable thì chúng ta có những loại sau: 

 • Resource Drawables: Là drawable lấy từ các file ngoài, như cái ảnh jpg ở trên.
 • Bitmap Drawables: Là drawable dựng từ đối tượng của lớp Bitmap trong Android.
 • Shape Drawables: Là drawable dưới dạng vector viết trong file XML.
 • State Drawables: Là drawable chỉ đinh trạng thái của một View. Ví dụ sau đây mô tả một state drawable có tác dụng chỉ định các drawable khác cho trạng thái đã nhấn / chưa nhấn của một View:
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item android:drawable="@drawable/button_pressed"
     android:state_pressed="true" />
  <item android:drawable="@drawable/button_checked"
     android:state_checked="true" />
  <item android:drawable="@drawable/button_default" />
</selector>

Cách lắp View vào Activity 

Để đưa View vào Activity trong Android chúng ta cần qua 3 bước: 

 • Chuẩn bị layout, các thành phần hiển thị, view cần thiết. Và theo quy ước (convention) code Android, các file layout sẽ có dạng activity_<tên>.xml , tương ứng với file Java có tên <tên>Activity.java.

Ví dụ: MainActivity.java tương ứng với layout activity_main.xml:

Các thành phần giao diện (UI) cơ bản

Cài đặt layout cho activity bằng phương thức setContentView.

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);

  setContentView(R.layout.activity_main);
}

Liên kết giữa Java Object với View bằng phương thức findViewById. Toàn bộ code của class MainActivity.java sẽ như sau:

TextView textView;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  
  setContentView(R.layout.activity_main);
  textView = (TextView) findViewById(R.id.child2);
}

Lưu ý: Chúng ta có thể tự tạo View ngay trong class Java mà không can thiệp đến file XML bằng cách chỉ định cho Activity khởi tạo layout, sau đó tạo View và thêm View vào trong layout, hoàn toàn code bằng Java:

TextView textView;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
  FrameLayout frameLayout = (FrameLayout) findViewById(R.id.frame_layout);
  TextView product = new TextView(this);
  product.setText("Hello Kteam");
  frameLayout.addView(product);
}

Đây cũng chính là lý do ở bài MỘT SỐ CÁCH DEBUG CƠ BẢN, Button ở ví dụ cuối cùng không hiển thị, do thiếu phương thức addView của Linear Layout bao ngoài nó. Và chúng ta được:

  Các thành phần giao diện (UI) cơ bản

 


Kết luận

Qua bài này chúng ta đã nắm được View là gì, ViewGroup là gì, và cách đổ View vào Activity. Ngoài ra chúng ta đã có cái nhìn sơ bộ về Drawables và cách sử dụng Drawables trong ứng dụng.

Bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu về INTENT & MANIFEST TRONG LẬP TRÌNH ANDROID

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”. 


Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Các thành phần giao diện (UI) cơ bản dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên likeshare để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Khóa học lập trình Android cơ bản

Serial tutorial hướng dẫn lập trình Android cơ bản

Đánh giá

Nguyễn Tiền Khôi đã đánh giá 18:13 26-02-2023

lê nguyễn duy nghĩa đã đánh giá 12:56 25-12-2021

Vĩnh Tường đã đánh giá 15:45 16-12-2021

hongichik đã đánh giá 15:41 21-09-2020

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
IT_Wolf đã bình luận 16:11 16-07-2018

Anh ơi, mình đổ view vào Activity để làm gì vậy ạ??

Không có video.