I Hate Python Team

Về tôi
Chúng tôi là những người có niềm yêu thích Python và muốn Python được nhiều người biết đến hơn ở Việt Nam.
Nam

Thống kê

0 điểm uy tín
4.760 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 24/09/2022 4:59:15 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM