Vector

Sinh viên năm 2

Về tôi
- thích lập trình, nghe các thể loại nhạc , và mê anime <3 <3
Nam
20/08/1997
Sinh viên năm 2 - Đại học công nghiệp hà nội - khoa công nghệ thông tin

Thống kê

0 điểm uy tín
678 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 10/12/2022 6:15:40 AM
Tham gia 06/05/2017 8:17:52 PM