duyhouse

Về tôi
Tôi là người thích IT, học hỏi lập trình! Và môn muốn trở thành Hacker....
Nam
22/03/2005

Thống kê

0 điểm uy tín
590 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 27/05/2024 3:54:09 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM