SharkerMan

Học Sinh

Về tôi
Tôi là một người vui tính dễ hoà đồng thích làm bạn với nhiều người mới!
Nam
04/04/2003
Hà Tĩnh

Thống kê

0 điểm uy tín
615 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 05/06/2024 1:07:07 AM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM