Nguyễn Tiến Dũng

Học sinh THPT

Về tôi

Đẹp trai 

Code giỏi

Nhà giàu 

=>Là những gì tôi không có

Nam
03/03/2007

Thống kê

0 điểm uy tín
10 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 01/02/2023 1:31:40 PM
Tham gia 19/01/2023 3:06:15 PM