Việt

Fresher

Về tôi
thích hát karaoke, nghe người khác kể chuyện...
Nam
10/01/1995
Đà Nẵng

Thống kê

0 điểm uy tín
510 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 18/05/2024 12:01:18 AM
Tham gia 05/05/2017 8:55:40 AM