K2m58

Sinh Viên

Về tôi
Là người mê game , không có tiền sự tiền án ,
Không xác định
Kiến Đức - Đăk Nông

Thống kê

0 điểm uy tín
811 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 31/05/2024 7:39:04 AM
Tham gia 05/05/2017 8:55:40 AM