Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Xin được chỉ dẫn lộ trình tiếp theo như thế nào

13:05 02-03-2018 497 lượt xem 4 bình luận 12:42 03-03-2018

Em có đọc qua bài viết hướng dẫn lộ trình tổng quan ngành cntt  từ bài hướng dẫn của anh Long(k9). Hiện tại em vừa mới tự học qua ngôn ngữ lập trình C và  cũng đã có học qua về hệ điều hành , mạng máy tính. Cũng hiểu sơ sơ về 2 môn này.  Tiếp theo thì em  không hiểu mình phài làm gì nữa  khi anh ghi là ""Lúc này bạn đã có thể làm một ứng dụng mạng khi kết hợp kỹ thuật lập trình mạng với Socket."" . Mọi người cho e hỏi là socket là 1 ngôn ngữ lập trình riêng hay sao và em phài học gì để có thể làm được như a Long hướng dẫn câu trên.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Phạm Tấn Thành Moderator đã bình luận 21:10 02-03-2018

Socket ở đây không phải là một không ngữ lập trình riêng nha bạn, socket là một API (Application Programming Interface) nó cung cấp cho bạn các phương thức để giao tiếp thông qua mạng ví dụ: Làm ứng dụng gửi tin nhắn giữa client với server hoặc các ứng dụng chat trong mạng LAN ...

Đây là link  ứng dụng chat LAN nho nhỏ sử dụng socket trong C# để cho bạn dễ hình dung.

Câu hỏi mới nhất