Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Viết chương trình quản lý học sinh, có giao diện như sau:

09:03 22-11-2023 404 lượt xem 0 bình luận

 

 

Viết chương trình quản lý học sinh, có giao diện như sau:

Yêu cầu:

1. Thiết kế Form như mẫu trên

2. Xây dựng class HOCSINH gồm:

          + Thuộc tính: Mã học sinh, họ tên, điểm toán, điểm lý, điểm hóa

          + Phương thức:

- Khởi tạo: gồm ít nhất 2 phương thức khởi tạo.

- Tính Điểm trung bình:

                    Điểm trung bình = (Điểm toán + Điểm lí + Điểm hóa)/3

          + Các biến toàn cục để thực hiện tính năng thống kê dữ liệu trên giao diện.

3. Xử lý trên form:

          + Khi Điểm toán, Điểm lí, Điểm hóa được cập nhật giá trị thì Điểm TB cũng tự động xuất hiện theo công thức trên.

          + Xử lý các ngoại lệ xảy ra trên giao diện khi nhập dữ liệu.

+ Nút lệnh Lưu: Lưu đối tượng với thông tin đã nhập.

+ Nút lệnh Tiếp: Thiết lập lại thông tin ban đầu cho các điều khiển nhập dữ liệu.

+ Nút lệnh Thống kê: hiển thị được các thông tin:

                    Tổng số học sinh,

                    S học sinh điểm toán >=5,

Tổng số học sinh điểm TB >=5

của các đối tượng.

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất