Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Viết chương trình nhập vào ba cạnh a, b, c của một tam giác, tính và xuất ra diện tích của tam giác theo công thức S = p( p - a)( p - b)( p - c) với p là nữa chu vi

15:45 12-11-2023 303 lượt xem 0 bình luận

Viết chương trình nhập vào ba cạnh a, b, c của một tam giác, tính và xuất ra diện tích
của tam giác theo công thức S = p( p - a)( p - b)( p - c) với p là nữa chu vi

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất