Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Về vs code

12:40 30-08-2021 466 lượt xem 3 bình luận

mn cho em hỏi làm sao để tắt mấy chữ xanh và vàng trong terminal khi chạy code trên vs code với ạ.

xin cảm ơn.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Cu Xin Author đã bình luận 19:22 31-08-2021

terminal chẳng qua là cái hiện thông tin cho bạn biết. Nhiều bạn cứ muốn hoàn hảo, trắng đen thì trắng đen hết. Chứ đâu biết chừng release hay chạy thì nó cũng đâu có hiện. Mà câu hỏi của bạn cũng không có hình ảnh hay gì cả. Bọn mình cũng không biết bạn muốn tắt cái xanh đỏ nào. Mà theo kinh nghiệm là không nên tắt.

Rot4tion đã bình luận 13:07 30-08-2021

Mấy màu đó rất hữu ích để phân biện nhiều loại thông tin hiển thị ra terminal ví dụ đường dẫn, file thực thi, câu lệnh và tham số truyền vào mình khuyên bạn không nên tắt.

Nếu bạn muốn tắt thì có thể tùy chỉnh màu của terminal bằng các bước sau đây:

 1. Mở Visual code - Setting.
 2. Tìm workbench: color customizations.
 3. Chọn Edit in setting json.

Thêm vào đó đoạn code sau đây:

"workbench.colorCustomizations": {
  "terminal.background":"#131212",
  "terminal.foreground":"#dddad6",
  "terminal.ansiBlack":"#1D2021",
  "terminal.ansiBrightBlack":"#665C54",
  "terminal.ansiBrightBlue":"#0D6678",
  "terminal.ansiBrightCyan":"#8BA59B",
  "terminal.ansiBrightGreen":"#237e02",
  "terminal.ansiBrightMagenta":"#8F4673",
  "terminal.ansiBrightRed":"#FB543F",
  "terminal.ansiBrightWhite":"#FDF4C1",
  "terminal.ansiBrightYellow":"#FAC03B",
  "terminal.ansiBlue":"#00a1f9"
  "terminal.ansiCyan":"#8BA59B",
  "terminal.ansiGreen":"#95C085",
  "terminal.ansiMagenta":"#8F4673",
  "terminal.ansiRed":"#FB543F",
  "terminal.ansiWhite":"#A89984",
  "terminal.ansiYellow":"#FAC03B"
 }

giờ thì bạn có thể custom lại theo ý mình bằng color picker.

Câu hỏi mới nhất