Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Toán tử LIKE MySQL

09:56 07-07-2021 306 lượt xem 3 bình luận

Em dùng câu lệnh sau, nhưng kết quả trả về rỗng (trong khi có dữ liệu), tại sao lại thế vậy ạ? Ai giúp iêm với

SELECT * FROM <Bảng> WHERE cot1 LIKE '%2021-07-05%'

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 10:55 10-07-2021

thêm N'' vào thay vì chỉ ''

K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 10:55 10-07-2021

so bằng thử đi bạn

Câu hỏi mới nhất