Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Tìm hiểu Tự Động Hóa

22:16 15-01-2018 429 lượt xem 1 bình luận 10:14 16-01-2018

Em chào anh.

Anh nghĩ sao về ngành Kỹ thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa.
 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 10:14 16-01-2018

ngành này sẽ luôn phát triển cùng thời gian nhé. cơ hội cũng nhiều

Câu hỏi mới nhất