Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Thiết bị Countdown

18:12 08-05-2022 48 lượt xem 0 bình luận

Viết code và trình bày thiết bị Countdown từ giá trị 99 về 00 hiển thị trên led 7 đoạn và sau khi trả về 00 led chớp tắt 3 lần.

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất