Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Selenium Firefox

21:58 26-07-2021 377 lượt xem 2 bình luận 22:00 26-07-2021

Hi anh,

Anh cho em hỏi có cách thêm cùng 1 lúc 3 tham số firefoxDriverService, firefoxOptions và firefoxProfile vô khởi tạo FirefoxDriver vậy anh?

Cảm ơn anh nhiều.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 21:59 26-07-2021

tất cả là thằng firefoxOption nha bạn
tham khảo

Câu hỏi mới nhất