Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

sao code này của em điền vào 1 2 3 lại sai vậy ạ

22:35 21-06-2022 103 lượt xem 3 bình luận

#include<iostream>

using namespace std;

int main()

{

int a, b, c;

    cin >> a >> b >> c;

    if (a <= b && b <= c)

    {

        cout << "increasing";

    }

    if (a >= b && b >= c)

    {

        cout << "decreasing";

    }

    else

    {

        cout << "neither increasing nor decreasing order";

    }

    return 0;

}

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
HaNguyenGiaBao đã bình luận 14:09 27-06-2022

do hàng:
int a, b, c;
bạn quên thụt đầu dòng kìa

HaNguyenGiaBao đã bình luận 14:08 27-06-2022

.

Kirito đã bình luận 08:16 25-06-2022
bạn chưa tap dòng code int a, b, c; vào trong kìa

Câu hỏi mới nhất