Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

"ArrayList" Thắc mắc về chức năng Add

22:21 28-07-2018 332 lượt xem 2 bình luận 18:53 30-07-2018

CodeMình có một đoạn code như hình trên, thực hành về ArrayList. Đáng lẽ kết quả trả ra sau khi Add từng Object Class vào Array phải ra đúng thứ tự nhập vào, khi chạy code kết quả lại ra rất lạ!!! Hình minh hoạn ở bên dưới, Tại sao nó chỉ hiện duy nhất kết quả cuối cùng mà mình nhập vậy ?

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 18:53 30-07-2018

bạn cần tạo cái b trong vòng lặp thay vì ngoài loop nhé

b lúc này là kiểu tham chiếu. mỗi khi lặp bạn lại readline lại thì giá trị b sẽ thay đổi. 1 thằng thay đổi thì cả đám thay đổi.

hay có thể hiểu là 5 lần nhập vào của bạn đều chỉ add đúng 1 thằng b duy nhất chứ k phải thằng mới

Nam Hunter đã bình luận 10:33 29-07-2018

add(b.A) bạn ơi còn vì sao thì bạn học lại object nhé vì add có parameter là kiểu object

Câu hỏi mới nhất