Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Python-Hàm Gauss- Mong mọi người giúp đỡ

14:10 17-11-2022 103 lượt xem 1 bình luận

- Em có 1 file CSV gồm dữ liệu và tần số. Và dùng python để tạo chart như hình ạ.  Em không dán được hình vào đây

Frequency [Hz] 2560  
data    
0.132813    
0.644374    
0.591631    
0.250113    
-0.394261    
0.069688    
-0.076132    
1.110471    
0.30739    
-0.830765    
-0.419678    
0.652608    

0.364549

.....

   

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
LanNGuyen97 đã bình luận 14:13 17-11-2022

Làm cách nào để dán hình ảnh lên ạ?

Câu hỏi mới nhất