Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Python - Đưa một xâu có thể chỉnh sửa vào phần input

13:21 02-09-2022 309 lượt xem 0 bình luận

như tiêu đề, liệu có cách nào để đưa sẵn một sâu vào phần input trong console, với điều kiện xâu đó có thể thay đổi được, ví dụ như xóa xâu đó đi, hay viết tiếp vào xâu đó. Ví dụ với chương trình sau:
 

path = 'C://Admin/Test'
file_location = print(f'>> {path}')
if file_location == '':
    file_location = path
print(file_location)

Phần {path}, mặc dù xuất hiện trên console nhưng lại không thể chỉnh sửa. Vậy mình muốn hỏi có cách nào để chỉnh được phần đó hay không.

Cảm ơn mọi người nhiều!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất