Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

python

17:10 15-01-2023 69 lượt xem 3 bình luận

* Bài2: Nhập N số bất kì. Đếm các số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20 và tính tổng của chúng . Sau đó, đưa ra màn hình :So cac so >10 và <20 la : ( gia tri ) ;Tong cua chung la : ( gia tri )

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Bùi Nam đã bình luận 15:45 30-01-2023

Nhập N vào và kiểm tra xem có nằm trong >10 và <20 không nếu đúng thì chạy for

for(int i =n ;i <20;i++)

{

 int x = n+i; hoặc x += i; cái này tùy theo ý bạn nè

}

 

mt1234 đã bình luận 21:15 15-01-2023

Bạn viết rõ ra chứ đọc chả hiểu j :))

Câu hỏi mới nhất