Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Nhờ mọi người giúp

22:36 23-12-2022 216 lượt xem 4 bình luận

Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên n (|n|≤10^9). Kiểm tra n có phải có nguyên dương không và chia hết cho 5. dùng lệnh c++

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
batungnbt đã bình luận 12:44 31-12-2022
pk
twot25 Editor, Author, KquizAuthor đã bình luận 17:22 24-12-2022
Để kiểm tra n có nguyên dương hay không, ta so sánh n với 0. Để xác định n có chia hết cho 5 hay không, ta dùng toán tử %
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 23:22 23-12-2022
mình giúp gì được cho bạn ha

Câu hỏi mới nhất