Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Ngôn ngữ lập trình cho Android mới Kotlin

09:25 18-05-2017 1.429 lượt xem 4 bình luận 22:14 19-05-2017

Đây là một số thông tin từ blog của thầy Thanh về ngôn ngữ mới này các bạn nghĩ sao về nó có sẵn sàng để tìm hiểu ngôn ngữ này không: Blog Duy Thanh

Link buy ebook: https://developer.android.com/kotlin/index.html

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 21:01 18-05-2017

ai tóm tắt sơ nội dung hay cái hay cho mọi người biết với

Câu hỏi mới nhất