Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Nên chọn CSDL nào?

09:17 05-09-2021 351 lượt xem 1 bình luận 10:34 05-09-2021

Giữa csdl sql server vs  csdl my sql MySQL Workbench học có gì khác nhau ko  làm cái nào dê code hơn vậy mn  

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
VoTanDuc đã bình luận 11:26 05-09-2021
Mình cũng không biết, cái nào quen thì dùng cái đó. Riêng cá nhân mình thì mình dùng sqlserver

Câu hỏi mới nhất