Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

mọi người ơi giúp em bài này với , ngôn ngữ C# ạ, e cảm ơn nhiều

03:54 13-11-2022 197 lượt xem 2 bình luận

Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào một số nguyên, sao cho số này phải nằm trong khoảng từ 100 đến 500 và chia hết cho 2, nếu không yêu cầu người dùng nhập lại.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
tatbinh112 đã bình luận 20:29 13-11-2022


using System;
using System.IO;


namespace FirstCode
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            while (true)
            {
                Console.Write("Nhap mot so n nam giua 100 va 500, dong thoi chia het cho 2: ");
                int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                if ((a%2==0) & (a>=100) & (a<=500))
                {
                    Console.WriteLine("Chinh xac !!!");
                    break;
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Error!!! Moi nhap lai!!!");
                }    
            }
        }
    }
}

Câu hỏi mới nhất