Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

mng giúp em với

23:48 25-11-2022 155 lượt xem 2 bình luận

Viết chương trình cho phép nhập vào một số nguyên K và thông
báo K là số chia hết cho cả 3 và 5 hoặc không chia hết cho cả 3 và 5.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Cu Xin Author đã bình luận 11:02 27-11-2022

if else, toán tử %, toán tử so sánh &&, ||

 

Nhiêu đó là quá đủ

Câu hỏi mới nhất