Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Mảng 2 chiều C#

22:59 06-01-2024 658 lượt xem 2 bình luận

Mọi người cho em hỏi là làm sao để sắp xếp được mảng 2 chiều tăng dần theo từng hàng vậy ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Hieu Dang đã bình luận 00:03 12-01-2024

à thêm 1 chi tiết nữa là mảng 2 chiều chẳng qua là mảng 1 chiều mà mỗi phần tử của đó cũng là mảng 1 chiều. :)

Hieu Dang đã bình luận 00:01 12-01-2024

Bạn có thể code thử theo giải thuật sau:

  1. Khởi tạo một biến i để chỉ số hàng hiện tại.
  2. Lặp qua tất cả các phần tử trong hàng hiện tại.
    • So sánh các phần tử liền kề nhau.
    • Hoán đổi vị trí của chúng nếu chúng không được sắp xếp theo thứ tự.
    • Bước này mục đích để sắp xếp hàng hiện tại, bạn có thể viết thêm 1 hàm sort mảng 1 chiều rùi truyền mảng hiện tại vô hàm đó để sort rùi hứng kết quả trả về ở đây, Có khá nhiều thuật toán sắp xếp như Quick Sort, Bubble sort, insertion sort,... bạn có thể tìm hiểu thêm
  3. Tăng giá trị của biến i lên 1.
  4. Lặp lại các bước 2 và 3 cho đến khi tất cả các hàng của mảng được sắp xếp.

Câu hỏi mới nhất