Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Lưu file pdf vào database (MySQL)

21:10 01-04-2018 2.511 lượt xem 1 bình luận 14:54 02-04-2018

Mình muốn lưu 1 file pdf vào database, sau đó khi người dùng bấm vào liên kết trong web sẽ lấy file pdf trong database đó hiển thị ra trên web. Thì mình chưa biết cách nào lưu được file này vào cả. Google thì toàn thấy hướng dẫn dùng PHP với ASP để lưu file mà mình lại dùng NodeJs. Do mình không biết PHP với ASP nên không hiểu được cách họ lưu vào nên ai biết để lưu được file pdf vào database thì cần làm những gì không ?

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 14:54 02-04-2018

bạn chuyển file thành mảng byte => string rồi lưu vào. khi lấy ra làm ngược lại

Câu hỏi mới nhất