Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

lỗi (.text+0x98f4): undefined reference to

23:28 01-12-2018 478 lượt xem 1 bình luận 14:10 02-12-2018

ai chỉ em cách sửa lỗi đó với ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 14:10 02-12-2018

cái này thì vô vàng lý do bạn ơi. đóng code lại. mở ra từ từ đến khi ra lỗi để xem đoạn code nào gây lỗi

Câu hỏi mới nhất