Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Lỗi khoảng cách code C++ với Clion

09:07 30-11-2023 275 lượt xem 1 bình luận

Xin chào anh chị ạ, em mới sử dụng Clion để viết code C++ thì em gặp vấn đề là khi em in ra màn hình hoặc cho người dùng nhập vào dữ liệu từ bàn phím thì Clion tự động cách ra 1 khoảng cách là 1 nút space ở đầu dòng nhma chỉ ở một vài dòng và ở code em lấy dữ liệu từ người dùng nhập vào từ bàn phím thì ở code em đã cách ra: " " rồi nhma in ra màn hình thì Clion lại k cách ra, nếu tự nhấn nút spcae thì cách ra và code vẫn chạy bình thường, anh chị cho em xin giải pháp với ạ, em xin cảm ơn nhiều ạ.

Anh chị tham khảo thêm link hình ảnh phía dưới của em để rõ hơn ạ:

https://dochub.com/nguyenduchuy130825/EB5r38Awl0eba1pwXzZ1kD/z4928422083154-1a6a3b774ae9d3153689692538d5fff5-jpg

Code:

string name;
int age;

cout << "Enter your name: ";
getline(cin >> ws, name);

cout << "Enter your age: ";
cin >> age;

cout << "Hi " << name << "\n";
cout << "your are " << age << " years old" << "\n";

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
dhuyn138 đã bình luận 09:09 30-11-2023
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

  string name;
  int age;

  cout << "Enter your name: ";
  getline(cin >> ws, name);

  cout << "Enter your age: ";
  cin >> age;

  cout << "Hi " << name << "\n";
  cout << "your are " << age << " years old" << "\n";
  return 0;
}

Câu hỏi mới nhất