Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Lỗi "Error converting data type nvarchar to datetime"

18:20 16-05-2023 162 lượt xem 3 bình luận 16:10 21-05-2023

Mọi người giúp em lỗi này với ạ 

"Error converting data type nvarchar to datetime".

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Fury Moderator đã bình luận 15:41 21-05-2023

Lỗi "Error converting data type nvarchar to datetime" xuất hiện khi bạn cố gắng chuyển đổi một chuỗi kiểu "nvarchar" thành kiểu "datetime" trong SQL Server. Lỗi này thường xảy ra khi giá trị của chuỗi không thể chuyển đổi thành đối tượng datetime do không tuân thủ định dạng ngày tháng.

Chung chung là vậy vì bạn cũng không cho thêm thông tin gì khác

Vo Tan Duc đã bình luận 19:52 16-05-2023
Bạn đưa code lên nha

Câu hỏi mới nhất