Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Log dữ liệu khi có sự điều chỉnh

15:58 14-11-2023 206 lượt xem 0 bình luận

Có cách nào mình log lại dữ liệu trong 1 bảng SQL khi có sự điều chỉnh (Bảng này không có trường Time và trường Use người dùng).

Cám ơn a/c

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất