Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

lấy dữ liệu biến từ a sang b

16:16 13-01-2024 636 lượt xem 0 bình luận

mình muốn lấy dự liệu biến từ file code này sang file code kia ví dụ như bên a.cs có biến bool a = true và bên b sẽ lấy dữ liệu cái biến a đó qua để xài 

ví dụ:

if (a == 2)

{

     a = true;

}

còn b.cs thì sẽ lấy biến đó qua để:

 if (a==true)

{

     n.SetActive(false);

}

 

thế cuối cùng thì có cách nào để lấy dữ liệu biến từ file khác không ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất