Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Làm thế nào để Update khóa ngoại khi khóa chính thay đổi?

16:20 01-09-2021 401 lượt xem 1 bình luận

Chào mọi người, cho mình hỏi làm thể nào để tự động Update khóa ngoại khi khóa chính có sự thay đổi vậy ạ?

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Supporter Moderator đã bình luận 16:21 01-09-2021

Bạn tìm hiểu các lệnh On Delete Cascade & On Update Cascade nha.

Câu hỏi mới nhất