Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Làm sao chạy cùng lúc các lệnh không liên tiếp trong sql server

22:30 10-05-2023 443 lượt xem 6 bình luận 16:15 21-05-2023

Anh/chị cho em hỏi làm sao để chạy cùng lúc các lệnh không liên tiếp trong sql server vậy ạ?

Em cảm ơn anh/chị!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Fury Moderator đã bình luận 16:13 21-05-2023
  • Sử dụng cấu trúc BATCH BEGIN/COMMIT TRAN:
BEGIN TRAN
-- Các lệnh SQL ở đây
COMMIT TRAN

Với cách này, tất cả các lệnh SQL nằm giữa BEGIN TRANCOMMIT TRAN sẽ được thực thi như một batch. Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra, bạn có thể sử dụng ROLLBACK TRAN để hủy bỏ các thay đổi.

K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 22:50 10-05-2023
mỗi thằng 1 dòng thôi bạn

Câu hỏi mới nhất