Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

how to fix : lỗi thư viện x86 của Kautohelper không phù hợp .

12:46 17-11-2022 184 lượt xem 0 bình luận

lỗi báo như này các bác . 

There was a mismatch between the processor architecture of the project being built "MSIL" and the processor architecture of the reference "KAutoHelper", "x86". This mismatch may cause runtime failures. Please consider changing the targeted processor architecture of your project through the Configuration Manager so as to align the processor architectures between your project and references, or take a dependency on references with a processor architecture that matches the targeted processor architecture of your project.        


 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất