Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Giúp em với ạ

14:18 04-07-2022 1.025 lượt xem 0 bình luận

Câu 19: Tạo tập tin sinhvien.php chứa định nghĩa lớp đối tượng sinh viên theo các yêu cầu sau:

• Thuộc tính masv (Mã số sinh viên), holot (Họ lót), ten (Tên), ngaysinh (Ngày sinh).

• Phương thức khởi tạo.

• Phương thức Tuoi: tính và trả về giá trị tuổi của sinh viên.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất