Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Giúp e về câu xóa dữ liệu SQl này với ạ <3?

22:47 01-06-2017 449 lượt xem 2 bình luận 21:22 02-06-2017

Em có 2 bảng vendors và Invoices có khóa ngoại kết nối là vendorID . Bây giờ e muốn xóa dữ liệu có vendorName='abcxyz' thuộc bảng vendorID. Nhưng khi e xóa thì nó bị vướng vào khóa ngoại. Có bác nào biết cách xóa không ạ? viết theo code càng tốt ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
DG SuperAdmin, Author, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 23:16 01-06-2017

Quy luật là xóa hết các record trên bảng chứa khóa ngoại trước, sau đó sẽ xóa record trên bảng chứa khóa chính đó. Có thể set rule on delete cascade cho relation đó.

Câu hỏi mới nhất